Processierups

Processierups of eikenprocessierups

De processierups komt voor in delen van Europa en Azië. Hun leefgebied bestaat uit streken waar eikenbomen groeien, vandaar dat ze ook bekend zijn onder de naam eikenprocessierups. In Nederland komt de processierups overal voor, wel is de soort in Zeeland en de noordelijke provincies wat zeldzamer. Toch zien we de rupsen elk jaar weer her en daar opduiken. Hun habitat is de omgeving waar eikenbomen groeien, zoals bossen, tuinen en lanen. De zomereik is in Nederland hun favoriete leefgebied. De vlinder heeft geen vaste verblijfplaats maar zwerven rond. De rups bestrijden is dan ook ons doel voordat ze schade kunnen veroorzaken.

Overlast bij mens en dier

De overlast bij de mens is tweeledig; de brandharen van de rupsen kunnen directe gezondheidsschade toebrengen maar de rups kan ook zorgen voor indirecte overlast, zoals schade aan eikenbomen, ziekte bij huisdieren en vee zoals koeien en paarden en ten slotte kunnen gebieden waar veel rupsen voorkomen leiden tot klachten bij mensen in buitengebieden. Hierdoor kan een rupsenplaag een negatieve invloed hebben op campings, festivals en andere vormen van toerisme. Indien een deel van een bos veel processierupsen herbergt, kan het volledig ontoegankelijk worden voor het publiek door de enorme hoeveelheden brandharen in de lucht. Met name op dagen waarbij een harde wind waait zal de overlast toenemen. De haren verschijnen van half mei to eind juni op de rupsen. De haren blijven na vertrek van de rupsen aanwezig en kunnen bij aanraking nog overlast veroorzaken.

Overlast van de rups, hoe bestrijden?

Vanwege de toenemende overlast worden verschillende methoden toegepast om de rups te bestrijden. Door vroegtijdig ingrijpen kan soms een plaag worden voorkomen.
De jonge rupsen hebben namelijk nog geen brandharen en kunnen zonder persoonlijke beschermingsmiddelen geruimd worden. Dit door een middel te spuiten in de toppen van eikenbomen waar eieren of de nesten van de rups zijn aangetroffen. Een onderdeel van de bestrijding is het monitoren van de aanwezigheid van de rupsen om in kaart te brengen waar de overlast het grootst zal zijn.
Hiertoe worden er vlindervallen geplaatst om de mogelijke overlast van het volgend jaar te kunnen voorspellen. Bestrijding van oudere rupsen die wel brandharen bezitten is specialistisch werk waarvoor je gecertificeerde bedrijven zoals B&E Plaagdierbeheersing wordt ingezet.

Hoe herken je de eikenprocessierups?

Het is een vlinder en is vrij onopvallend door zijn bruine voorvleugels en lichtere achtervleugels. De lichaamslengte is ongeveer 14 tot 17 m, vrouwtjes worden iets groter dan de mannetjes. De vlinder is voornamelijk bekend door de rups, die net zoals de volwassen vlinder eikenprocessierups wordt genoemd. Het dier overwintert in het ei-stadium en wordt in het voorjaar actief.

De rups is behaard en een deel van die beharing bestaat uit brandharen. Dat is hun verdedigingssysteem tegen vijanden. Deze haren geven irriterende ontstekingsreacties aan huid en slijmvliezen. Om deze reden wordt de rups als een plaaginsect beschouwd.

eikenprocessierupsprocessierups

Voortplanting en ontwikkeling van de rups

De eitjes komen vanaf april of mei uit, dit hangt samen met de bladontplooiing van de eik. Rond deze tijd ontwikkelen zich de eerste bladeren en knoppen aan de boom, ze zijn het voedsel voor de rupsen. Op een bepaalde eik kunnen wel verschillende nesten voorkomen die zich ieder in een ander ontwikkelingsstadium bevinden.

De larve vervelt vijf keer voordat de verpopping plaatsvindt. Er zijn hierdoor zes larvale stadia, die de instars worden genoemd. Tussen het uitkomen en de tweede vervelling van de rups zit ongeveer 25 dagen. Zodra de rupsen uitkomen maken ze een spinselnest dat in eerste instantie vrij onopvallend is en doet denken aan een spinnenweb. Na de derde vervelling verschijnen de brandharen, die in huidplooien aan de bovenzijde zijn gelegen. Dergelijke rupsen zijn te zien van halverwege mei tot begin juli. De rupsen die het vijfde instar bereiken maken grotere nesten en spenderen minder tijd aan het eten van bladeren. De larvale stadia beslaan in totaal negen tot twaalf weken. De rups van de eikenprocessievlinder kan slecht tegen koude en ook neerslag heeft een negatieve invloed op de levenswijze van de dieren. Meer lezen

Processierups bestrijden?

B&E Plaagdierbeheersing processierups contact

Neem CONTACT op om af te spreken. MAIL om je vraag te stellen of bel 0113-405667 om gelijk een medewerker te spreken.