Gemeentes

Gemeente is verplicht op te treden wanneer de volksgezondheid in gevaar kan komen. Ratten zijn een gevaar voor de volksgezondheid. Wij kunnen gemeentes ontzorgen door de rattenbestrijding te regelen en uit te voeren volgens de wettelijke regels.

Ook kunnen wij gemeentes ontzorgen met het bestrijden van wespen, mollen en andere ongewenste plaagdieren. Ook vogeloverlast kunnen wij bestrijden.

Bel ons voor een afspraak 0113-405667 of mail.